Lagerhantering och verkstad

För att på bästa möjliga sätt lagra material har vi byggt upp en kontors-, lager- och verkstadsbyggnad i Möckelö. Där har vi egna utrymmen på 3500 m² lageryta med en frihöjd på 4-5 meter inomhus för lagring av material, maskiner och utrustning.

Lagerhanteringen utförs med ett stort antal pallhyllsystem, stålkorgssystem samt transporter med egen kranlastbil, lastbil, paketbil, truckar, 8-tons travers med mera.

Fördelar med lagring inomhus

  • Materialet kan köpas in i god tid och levereras ut till arbetsplatsen den tid som det behövs för monteringen på respektive projekt. Transporten ut till arbetsplatserna sker med egna lastbilar och även det förbättrar avsevärt risken för eventuell transportskador.
  • Vi kan hålla egna lager av förbrukningsmaterial som behövs för våra projekt och maskiner.
  • Materialet lagras torrt så det ej kan uppstå eventuella skador under lagringstiden.
  • Materialet kan levereras ut till arbetsplatserna i mindre delleveranser vilket även det förbättrar materialhanteringen och produktionen på arbetsplatsen.
  • Tillgång till egen verkstad förbrättrar alla behov av reparationer.

Möckelövägen 66, AX-22120 Mariehamn
Tel: +358 18 19840 | Fax: +358 18 16840
FO-nummer: 1586948-9 | Tullnummer: 7289-2