Vi bygger allt åt alla!
Vi bygger allt åt alla!

Övrigt

Förutom byggnation och lagerhantering erbjuder vi även transporter med lastbilskran och släp, uthyrning av lägenheter samt försäljning av maskiner, utrustning och diverse överskottsmaterial. 

Mer information hittar du i menypunkterna ovan.

Möckelövägen 66, AX-22120 Mariehamn
Tel: +358 18 19840 | Fax: +358 18 16840
FO-nummer: 1586948-9 | Tullnummer: 7289-2