Försäljning

Just nu i lager:

Tornkranar

  • Betox 80
  • Bomlängd 39 m
  • Lyfthöjd 28 m
  • Nedmonterad hösten 2013

Lastbilsmonterad Betox 25

  • Bomlängd 25 m
  • Lyfthöjd 22 m
  • Nedmonterad 2012

Betongvikter för förankring av bryggor och båtar

  • Vikt mellan 100-1500 kg

Diverse överskottsmaterial
För prisuppgifter och övrig information ta kontakt med Kjell Mattsson.
Maskinerna/materialet är begagnat.

Möckelövägen 66, AX-22120 Mariehamn
Tel: +358 18 19840 | Fax: +358 18 16840
FO-nummer: 1586948-9 | Tullnummer: 7289-2