Köpmansgatan 11

Bostadsvåningshus med affärslägenheter och parkeringskällare.

  • Köpmansgatan Mariehamn
  • Köpmansgatan Mariehamn

Möckelövägen 66, AX-22120 Mariehamn
Tel: +358 18 19840 | Fax: +358 18 16840
FO-nummer: 1586948-9 | Tullnummer: 7289-2