Pågående projekt

Jomala Samlingshus

Samlinghus innefattande bl.a. bibliotek- och fritidsutrymmen, två stycken daghem, idrottshall och hjälputrymmen. Projektet skall utföras enligt den svenska miljöcertifieringen Miljöbyggnad 3.0

FAB Trobergsgränd 9

Bostadsvåningshus i fyra våningar och källare samt tillhörande kontorsdel i ett plan.

BAB Tullarns Äng

Bostadsvåningshus i två våningar och källare.

Segelfartyget Pommern

Anpassande av segelfartyget Pommern till den nya besöksupplevelsen "Pommern - 100 dagar under segel".

Möckelövägen 66, AX-22120 Mariehamn
Tel: +358 18 19840 | Fax: +358 18 16840
FO-nummer: 1586948-9 | Tullnummer: 7289-2