Referensobjekt

Klicka här för att se en lista över samtliga referensobjekt som vi har utfört!

Maxinge köpcentrum

Affärsbyggnad.

Posten Etapp 4B

Produktions- och lagerbyggnad.

Köpmansgatan Mariehamn

Köpmansgatan 11

Bostadsvåningshus med affärslägenheter och parkeringskällare.

PAF kontorshus

Kontors- och verkstadslagerbyggnad.

Möckelövägen 66, AX-22120 Mariehamn
Tel: +358 18 19840 | Fax: +358 18 16840
FO-nummer: 1586948-9 | Tullnummer: 7289-2