Segelfartyget Pommern

Anpassande av segelfartyget Pommern till den nya besöksupplevelsen "Pommern - 100 dagar under segel".

Möckelövägen 66, AX-22120 Mariehamn
Tel: +358 18 19840 | Fax: +358 18 16840
FO-nummer: 1586948-9 | Tullnummer: 7289-2